Диастема

02 февруари, 2015


Диастема
Диастема. Разстояние между централните резци
Разстоянието между централни резци се нарича диастема

Диастемата е разстояние (празнина), по-голямо от 0.5мм, между центраните резци, което се наблюдава при средно 50% от децата между 6 и 8 годишна възраст. При по-големите деца размерът и честотата на диастемите намаляват. Tова разстояние се счита за нормално, когато се наблюдава в началния период на израстване на зъбите. Обикновено то се затваря само в резултат на израсването на горните латерални резци и кучешки зъби. Все пак има случаи, в които диастемата не може да се затвори от само себе си и се наблюдава при възрастни и деца над 14год. Тогава тя е считана за естетически проблем или проблем на захапката.

Има много причини поради които може да възникне диастема – генетични и физиологични: липса на зъб, конични латерални резци, допълнителен зъб, вестибуларно (външно) наклоняване на горния фронтален сегмент от зъби, френулум заловен за зъбната папила (виж френулотомия)  или повишена функция на езика.

При първоначалното изникване на централните резци, диастемата може да бъде причинена от наличието на кост, която кара зъбната корона да „залита” дистално, заради струпване на корените. В този случай, когато латералните резци и постоянните кучешки зъби пораснат, диастемата намалява или се затваря сама. Често диастема възниква, когато френулума се залавя за инцизалната папила на твърдото небце и плътната фиброзна тъкан, намираща се между централните резци ги кара да израстват силно раздалечени един от друг. Диастема може да се образува, ако централните резци са много малки, защото това позволява на останалите зъби да се преместват настрани. Други възможни причини за възникването на диастема са неправилната позиция на езика, когато е в покой. Вредният навик, да се държи езика в предната част на твърдото небце и силата, която той оказва върху зъбите, предизвиква вестибуларното им наклоняване и образуването на разстояние между тях. Правилното подреждане на зъбите се определя от баланса между вътрешните (мускулите на езика) и външните (мускулите на устните и бузите) мускули. Прекалено отпуснатите устни или продължителните вредни навици, като смукането на език или пръст, водят до вестибуларно наклоняване на зъбите и образуването диастема.

Заради наличието на множество причини, поради които може да възникне диастема, лечението трябва да започне с изясняването на точната причина, посредством клинични и радиографични изследвания. За затварянето на всяка диастема се следват точно определени индивидуални стъпки, зависещи от причината за възникване на диастемата. Така например, ако диастемата се е задържала, защото пациентът има вредни навици, едновременно с лечението по затваряне на диастемата, навиците трябва да бъдат променени. Дори диастемата да се е затворила, лечението спира тогава, когато са прекратени вредните навици. Най-често, диастемите, които не са се затворили сами и са по-широки от 3мм, се лекуват ортодонтски чрез снемаеми апарати или фиксирана техника. При френулум, заловен за инцизалната папила се налага извършването на френулотомия. Френулотомията се извършва след „затварянето” на диастемата, за да се използва зарастването на тъканите като допълнителна ретенция на ортодонтското лечение.

Много важно за успешното справяне с проблема, освен правилното диагностициране, е навременното започване на лечението. Ако причините за възникване на диастема не бъдат открити и лекувани навреме, затварянето на диастемата може да бъде невъзможно.

Коментари

Напишете първия коментар в тази статия

Моля, регистрирайте се, ако искате да коментирате
 

Партньори и спонсори

© 2018 Dental.bg Всички права запазени 

DentaGama.com