Френулотомия

22 февруари, 2015


Френулотомия
Френулотомия преди и след хирургическата интервенция
Френулотомия с дентален мекотъканен лазер

Френуломът е меко-тъканна връзка, която свързва устните и бузите с венечната лигавица. В повечето случаи обект на дискусии е горно-челюстният лабиален френулом, свързващ горната устна с венечната лигавица. Поради своята анатомия и местоположение,той най-често създава проблеми от естетично и пародонтално естество.

Всяко пародонтално и ортодонтско лечение включва определянето на анатомията на френулома, за да се отчете нуждата от неговата корекция. В зависимост от нея, френуломът може да бъде дълъг и тънък или къс и широк и с различна дълбочина на прикрепване.

При раждането на човека, френуломът на горната устна се простира от нея до инцизалната папила в предния край на твърдото небце. В процеса на развитие на лицевия череп и горната челюст, краят, заловен за инцизалната папила, се измества напред в посока на устното преддверие. Поради индивидуалното развитие на човека, в края на оформянето на лицевия череп и зъбните редици, тази точката на залавяне може да има различно местоположение – инзицалната папила, венечният ръб и венечната лигавица.

Френуломът, свързан с папилата, не позволява на горните централни резци да осъществят контакт помежду си при оформянето на зъбните редици. Това е честа причина за образуването на естетичния дефект диастема. При тези случаи, за корекция на диастемата, се налага извършването на френулотомия.

Когато френуломът се свързва с венечния ръб, може да се появи проблем от пародонтално естество. Когато устните се разтягат, френуломът понася напрежение, което води от опъване на венечния ръб, в следствие се причинява отдръпване на венеца и с времето дори оголване на зъбния корен. За да се предотвратят тези последствия, се препоръчва навременната корекция на френулома чрез френулотомия.

Френулотомията е лека интервенция, целяща корекция на контура на френулома. При нея, в зависимост от случая, се променя дължината на френулома или неговата залавна точка. Съществуват два основни метода за извършването на процедурата: посредством скалпел или хирургични ножици и посредством мекотъканен лазер.

Хирургичната интервенция се извършва под местна анестезия. Френуломът се захваща с хемостатичен инструмент  и с помощта на скалпел или хирургични ножици се кореагира неговият контур. След интервенцията се поставя хирургичен шев за 7-10 дни. Манипулацията е кратка и безболезнена.

При френулотомията посредством мекотъканен лазер не се налага поставянето на анестезия. Процедурата е напълно безболезнена. Поради атравматичността на метода не се налага и поставянето на хирургичен шев след извършването на процедурата. По-малката травматичност и по-краткия регенерационен период налагат предпочитането и по-честото извършване на френулотомия посредством мекотъканен лазер.

В случаите, когато се налага извършването на френулотомия в комбинация с ортодонтско лечение, френулотомията се извършва след ортодонтското лечение. Зарастването на тъканите след френулотомията се използва като допълнително средство за ретенция на зъбите в новото им положение.
          

Коментари

Напишете първия коментар в тази статия

Моля, регистрирайте се, ако искате да коментирате
 

Партньори и спонсори

© 2018 Dental.bg Всички права запазени 

DentaGama.com