Какво означава овърджет в стоматологията?

08 януари, 2021


Какво означава овърджет в стоматологията?
Overjet или Овърджет са зъби, които стърчат напред
Пациент с овърджет или стърчащи зъби
Стърчащите зъби могат да се лекуват от ортодонт и захапката може да се възстанови до нормална оклузия (корекция на стърчащи зъби или овърджета)
Стърчащи зъби – overjet – овърджет

Овърджет (от англ. Overjet) означава състояние, при което горните зъби стърчат напред от устата. В медицината стърчащите напред зъби се наричат с термина овърджет захапка. Хоризонталното разстояние между горните централни резци и долните централни резци се нарича овърджет. Нормално той варира с 2-3 mm. Стърчащи зъби или овърджет като термин, се използва, когато това хоризонтално разстояние е над 3mm.

 

Какво причинява овърджета?

 

Начинът, по който горните и долните зъби се срещат един друг, се нарича оклузия. Когато зъбите не се сключват в идеална позиция, това се нарича малоклузия. Тя може да бъде три вида.

 

• Малоклузия клас I се случва, когато мезиобукалните зъбни кутикули на първия максиларен (горен) кътник е разположен в мезиобукалния канал на мандибуларния (долния) първи кътник. Възможна е дълбока захапка, но не е толкова често срещана при тази форма на малоклузия.

 

• При малоклузия клас II мезиобукалната зъбна кутикула на максиларния първи кътник попада пред мезиобукалния канал на мандибуларния първи кътник. Това причинява цялостно изместване на зъбите по-напред от нормалното. Но малоклузия клас II има два подтипа взависимост от позицията на максиларните централни резци. Ако максиларните централни резци са наклонени напред, това се нарича клас II тип 1. Ако са наклонени назад, това се нарича клас II тип 2.

 

• При клас II тип 1 заради накланянето напред на максиларните централни резци хоризонталното разстояние до мандибуларните централни резци се увеличава. Затова при тази форма на малоклузия се вижда максималният интензитет на стърчащите зъби (овърджета)


 

• При малоклузия клас III мезиобукалната зъбна кутикула на първия резец попада между мандибуларния първи и втори резец. За разлика от малоклузиите клас I и клас II, при случаите на клас III мандибулата (долната челюст) е издадена по-напред от максилата (горната челюст). Следователно, захапката е крива, но тъй като мандибуларните резци са разположени по-напред от максиларните, това състояние се нарича обратна захапка.

 

Хиперактивната долна устна може да наклонят долните резци. Освен това, в опит за постигане на пълно затваряне на устните, долните устни могат още повече да наклонят напред максиларните резци при случаи на клас II тип 1.

 

Ако сте имали навик като деца по 6 часа на ден да си смучете палеца, това може да увеличи несиметричността на захапката. В случаи на периодонтит свръхрастежът на гингивалните тъкани (на венците) може да раздалечи максиларните резци лабиално, като така се изкривява захапката. Преждевременна загуба на мандибуларни временни кътници или мандибуларни временни кучешки зъби от едната страна може да бъде предпоставка за овърджет захапка.

 

Колко вредна може да бъде овърджета?

 

Овърджет захапката удвоява вероятността от травма при деца. Захапка от 6mm е силно чувствителна на лицевочелюстна травма. Мъжете обикновено са изложени на по-голям риск в такива случаи. Има някои случаи, при които деца са били дразнени и тормозени заради стърчащи зъби. Психологически, стърчащите зъби могат да имат огромно влияние върху социалното благосъстояние на детето

 

Може ли овърджета (стърчащите зъби) да се коригират?

 

Дълбоката захапка може да се коригира по различни начини. Има множество философии относно това кога трябва да започне лечението на дълбока захапка. Някои медицински лица съветват, че е по-добре да почакате изникването на постоянните зъби, преди да се извършва лечение. Някои считат, че ранна интервенция е препоръчителна, тъй като намалява вероятността  от устнолицева травма и намалява психологичното влияние на стърчащите зъби. Обаче медицинските изследвания показват, че има минимална разлика между случаите на травма и по-ранния старт на лечение на захапката. Съществува трета гледна точка, че лечението трябва да започне през периода на късно никнене на зъби. Ортодонските приспособления, използвани по време на този период, са се доказали като много по-полезни.

 

Най-благоприятният вариант на лечение е ортодонтски подход, при който могат да се използват функционални приспособления като Herbst апараче, Twin Block ортодонтски апарат или Frankel ортодонтско апаратче. Herbs приспособлението е по-популярно в Северна Америка, а Twin Block приспособлението е по-предпочитано във Великобритания. Тези приспособления могат ефективно да местят мандибулата (долната челюст) нагоре-надолу, да накланят назад горните резци, да дистализират (местят дистално) кътниците (моларите) и да увеличат долната лицева дължина.

 

Някои проблеми със захапки се коригират чрез оформяне на зъбите по начин, по който долните предни зъби се придвижват напред, за да се допират до горните предни зъби. Този подход се използва най-често от простодонти и се нарича затваряне на вертикалното измерение на оклузията. Хирургичният подход включва преместване на максилата назад или на мандибулата напред в комбинация с някаква степен на остеотомия (изразване на костта на челюстта).

Коментари

Напишете първия коментар в тази статия

Моля, регистрирайте се, ако искате да коментирате
 

Партньори и спонсори

© 2020 Dental.bg Всички права запазени 

DentaGama.com