Анатомия, Лечение

Временните (млечните) зъби са двадесет на брой. Имат някои характерни особености, които предопределят доста по-различното протичане на кариеса в сравнение с постоянните зъби. Така например поради по-слабата им минерализация, по-тънките слоеве емайл и дентин кариесът при временните зъби протича много бързо и има сравнително широко разпространение.

В периода, в който предстои смяна на временния зъб с detski zybiпостоянен, поради резорбирането на корените на млечния зъб, зъбната пулпа се намира в състояние на замиране на основните й функции. Ето защо нейните регенеративни способности са намалени и зъбът реагира неадекватно на патологични дразнения. Това означава, че при значителни разрушения на зъбната коронка, детето не изпитва или изпитва слаба болка, която бързо отшумява. Това крие значителни рискове за подлежащия зародиш на бъдещия постоянен зъб.

 

Защо трябва да се лекуват кариесите на временните зъби? Нали след като бъдат извадени ще бъдат заменени с постоянните? Съществуват поне пет основни причини, поради които
временните зъби трябва да бъдат запазени:

1) нарушено хранене
2) нарушен говор
3) нарушена естетика
4) риск от лицево-челюстни деформации
5) риск от заболяване на подлежащия постоянен зъб.

Децата трябва да посещават стоматолога редовно – на всеки шест месеца за ранна диагностика и навременно лечение на кариесите. Освен това стоматологът следи навременен ли е пробива на постоянните зъби, нормално ли протича растежът на челюстите, зъбни зародиши и т.н. Децата трябва да свикнат от рано с мисълта за редовни профилактични прегледи за да станат по-отговорни те към хигиената на своите зъби.

Поведението на детето на стоматологичния стол силно зависи от поведението на родителите. Ако те са притеснени и уплашени това състояние се предава и на детето, което силно затруднява по-нататъшната работа. Ето защо подготовката за стоматологичния кабинет трябва да започне още от вкъщи. На детето трябва да бъде разяснено в подходяща форма за предстоящото стоматологично лечение (спомняте ли си приказката за Чук и Пук, които живеят в детските зъбки и правят поразии?). Добре ще повлияе на лечебния процес, ако детето бъде доведено в стоматологичния кабинет за запознаване с обстановката без да бъдат извършени каквито и да било манипулации. В никакъв случай детето не трябва да бъде заплашвано! Особено опасен е порочният опит за обуздаване на децата чрез заплахата с “Чичо Доктор”. Децата имат много живо въображение и често приемат думите ви за чиста монета. Отхвърлянето на една такава представа често пъти е невъзможно. Детето трябва да бъде наясно с предстоящите манипулации, да бъде убедено, че те трябва да бъдат извършени и да бъде окуражено и наградено впоследствие. Крайните форми на обуздаване – заплашване, порицание, загуба на привилегии трябва да бъдат използвани наистина в “краен случай”!

Коментари

Напишете първия коментар в тази статия

Регистрирайте се, за да може да коментирате
 

Партньори и спонсори

© 2020 Dental.bg Всички права запазени 

DentaGama.com