Детски зъби-пробив и проблеми свързани с него

август 02, 2015, Индивидуална практика Др Светлана Златева

Временни зъби, пробив на млечните зъбки . Постоянни зъби.

Временни зъби

Временните (млечните) зъбки са двадесет на брой-по 10 на всяка челюст.В зависимост от формата и функцията си те се делят на 3 групи: резци, кучешки и кътници.Резците са 4, кучешките 2, кътниците-4 на всяка челюст.

Първи от млечните зъбки поникват обикновено централните резци на долната челюст.Това става на около 6-месечна вазраст на бебето.Следва пробива на същите зъбки на горната челюст.Скоро след тях пробиват и страничните резци.На около годинка се появяват първите кътници.След тях изникват кучешките зъби и накрая вторите кътници.Обикновено на вазраст 2,5 год. детето има всички временни забки в устата си.Точните срокове на пробив на млечните зъби са дадени в таблицата по-долу.

 

Временни
зъби

Залагане
на зъбния
зародиш (ембрионална седмица)

Пробив (месец
след раждането)

Завършено кореново
развитие

Начало на
кореновата
резорбция
(стопяване на корените)

Централни
резци

7 е.с.

6-8 м.

2 г. след
пробива

2 г. след
завършване
на кореновото развитие

Странични
резци

7 е.с.

8-12 м.

Първи
кътник

8 е.с.

12-16 м.

Кучешки
зъби

7,5 е.с.

16-20 м.

Втори
кътник

10 е.с.

20-30 м.

Както се вижда от таблицата залагането на зародишите на временните зъби започва през първия триместър на бременността. Следват сложни процеси на изграждане на зъбните структури, за които важно значение има наличието на достатъчно витамини и минерали в организма на бременната жена. От особено важно значение са витамините : D, C, A ,E ; както и калций, фосфор и флуор. Ето защо приемането на тези вещества в достатъчни количества от бременната е определящо за правилното и пълноценното изграждане на зъбите на детето!

Пробив на млечните зъбки

Признаци за предстоящ пробив на зъбче е наличието на голяма твърда подутина върху венеца.След няколко дни венеца там изтънява, зъбът прорязва и се установява в устната кухина без да остава рана. В този период детето чувства неприятен сърбеж и е раздразнително.Повишено е слюнкоотделянето на бебето.Понижената устойчивост на детския организъм в този период го правят по-податлив на инфекции. За облекчаване на пробива може да се прилагат специални гелове- Calgel, Dentinox .

Постоянни зъби

Постоянните зъби на човека са по 16 на всяка челюст-32 на двете. За нормално се приема отсъствието на мъдреци, при което броят на зъбите е 28. Постоянните зъби се делят на 4 групи: за всяка челюст по 4 резци, 2 кучешки, 4 педкътника и 4-6 кътника.

Първият постоянен зъб, който пониква в устата на детето към 6 годишна възраст е първият кътник-шестия зъб. Той израства зад петия млечен зъб и затова много често родителите го смятат за временен, не обръщат внимание на състоянието му под претекст, че ще се сменя и се стига до сериозни състояния. Това е груба грешка !!! Всички детски зъбки трябва да бъдат лекувани навреме, независимо дали са временни или постоянни .

Нелекуването на млечните зъби и тяхното заболяване може да доведе до сериозни увреждания на намиращия се под тях постоянен зъб. Това се определя от особености на временните зъби, които предопределят и доста по-различното протичане на кариеса в сравнение с постоянните зъби. Така например поради по-слабата им минерализация, по-тънките слоеве емайл и дентин кариесът при временните зъби протича много бързо и има сравнително широко разпространение. В периода, в който предстои смяна на временния зъб с постоянен, поради резорбирането на корените на млечния зъб, зъбната пулпа се намира в състояние на замиране на основните й функции. Ето защо нейните регенеративни способности са намалени и зъбът реагира неадекватно на патологични дразнения. Това означава, че при значителни разрушения на зъбната коронка, детето не изпитва или изпитва слаба болка, която бързо отшумява. Това крие значителни рискове за подлежащия зародиш на бъдещия постоянен зъб.

Почти успоредно с пробива на шестите зъби започва смяната на временните с постоянни централни резци. Следват страничните резци (на мястото на млечните странични резци), първите предкътници ( на мястото на първите млечни кътници), кучешки зъби ( на мястото на временните кучешки), втори предкътници ( на мястото на вторите временни кътници) и накрая зад шестиците пробиват вторите кътници на около 11 годишна възраст.

Постоянни зъби

Залагане на зъбния зародиш

Пробив

Завършено кореново
развитие

Първи кътник

4 ембрионален месец

6 г.

3-4 години след пробива

Централни резци

5 е.м.

6 г.

Странични резци

5 е.м.

7 г.

Първи предкътници

Около раждането

8 г.

Кучешки зъби

5,5 е.м.

9 г.

Втори предкътници

8 м. след раждането

10 г.

Втори кътници

9 м.

11 г.

Трети кътници (мъдреци)

Най-често към 16-18 години, като може да пробиват и години или изобщо да не пробият.

Залагането на зародишите на постоянните зъби започва по време на бременността на бъдещата майка. Изграждането на структурите както на постоянните, така и на временните зъби продължава до 2-3 години след техния пробив.Това означава, че при поникването им детските зъбки (и времемнни и постоянни) не са със завършено развитие и структурите им не са достигнали крайната си здравина. Поради това в периода след пробива детските зъби са много уязвими и при неспазване на нужните профилактични мерки – хигиена, хранене, флуорна профилактика и др. те бързо се разрушават!

Фактори, влияещи върху зъбния пробив:

1) Наследственост- често, ако родителите са имали ранен или късен пробив на зъбите, това се наблюдава и при децата им ; ако временните зъби пробиват по-рано или по-късно, то и постоянните ще пробият по съответния начин.

2) Влияние на майката- при патологична бременност, усложнения по време на раждането може да има отклонения в пробива на зъбите.

3) Здравословно състояние на детето- при сериозни здравословни проблеми в детска възраст може да има отклонения в пробива на зъбите.

4) Стоматологични заболявания- при ранно изваждане на временни зъби често се забавя пробива на постоянните, влияние имат и травмите и хроничните периодонтити на временните зъби. Ето защо е много важно детето да бъде водено минимум веднъж годишно на профилактичен преглед при стоматолог, за да се откриват навреме и да бъдат излекувани навреме заболяванията и да не се стига до пагубни усложнения.

5) Акцелерация-наблюдава се по-ранно израстване на младото поколение и увеличаване на параметри като ръст, тегло, гръдна и черепна обиколка, по-ранен пробив на зъбите, по-ранен пубертет и съзряване.

Патология на зъбния пробив

Преждевременен се смята пробивът при временните зъби, когато те пробиват от 3 до 6 месеца по-рано от средните срокове за това, а при постоянните-над 1 година.Ранния пробив носи рискове, тъй като зъбните структури са с незавършено развитие, непълноценна минерализация и по-лесно се атакуват от кариесогенните фактори и се увреждат. Препоръчва се своевременно провеждане на локална и ендогенна флоурна профилактика.

Закъснял се смята пробивът на временните зъби,когато те пробиват над 5 мес.след средните срокове за пробив, а за постоянните-над 2 год. Препоръчват се средства с общо укрепващо действие.

При проблеми с пробива на зъбките на Вашето дете е най-добре да се консултирате със стоматолог!

 

Коментари

Напишете първия коментар в тази статия

Регистрирайте се, за да може да коментирате
 

Партньори и спонсори

© 2020 Dental.bg Всички права запазени 

DentaGama.com